1998 , 5 2020  

 ������� �� ������


��������� 20
��������� 50
��������� 100
��� �������

�������

������� �� ��������115--


����� �������� ������������ ������
"��������� ��������"

 

 

. , . .

, . , , . 108,3 % 295,5% . .

. , - 1 , . , , . , , . , . , , . .

. . , , , .

, . , , . , , . , . , , , , . , .

��������: [ infovoronezh.ru ]

<< ���������� ������� - �������� ������� >>


(C) 1998-2017